08-10-10

Hor moontjes

Hormonen, het woord komt van het Grieks en wil zeggen: in beweging brengen. Hormonen houden ons in de wiggel, Web3.jpegzo zouden we het kunnen stellen. En daar hadden de Grieken groot gelijk in, als u het mij vraagt, maar er zijn niet veel mensen die mij dit vragen, dit terzijde. Zij zijn sleutels die chemische activiteiten in cellen opwekken. Ze worden aangemaakt door klieren en cellen die samen het endocriene stelsel worden genoemd. Als ze vrij komen wekken ze chemische reacties om die de goede werking van ons lichaam in het oog houden. Hormonen zorgen voor de juiste balans in heel ons lichaam. Als er ergens een alarm wordt geslagen wegen overvloed of een tekort, komen de endocrien stelsel in actie en kiezen zij welke hormonen ze vrijlaten. Zij regelen de bloedspiegel, de bloeddruk, hartslag, ademhaling, denkvermogen, reactievermogen, you name it: zij doen het.hormonen1.gif

Geweldig actieve beestjes dus en als je ze mist, heb je het zeker geweten. Suikerziekte, menopauze uiteraard ook, buitensporige vetophoping of een vlugge verbranding, het zijn allemaal dingen die we krijgen als onze hormonen of het endocriene stelsel zijn werk niet meer naar behoren uitvoert. Gedurende hons leven schommelen de hormonenniveaus. In de puberteit stijgen vooral de geslasthormomen en ind e meno-pen- pauze dalen die dan weer. De chemie in ons lichaa, controleert ons bijna totaal. Dat is voor mij een schokkende vaststelling. Ik die dacht dat ik het was die mezelf controleerde, kom nu met twee voeten terug op de grond. Het zijn mijn hormoontjes die de touwtjes in handen hebben. Als zij het laten afweten valt heel mijn vooropgestelde controlesysteem in duigen, een catastrofe voor controlefreaken zoals huismoeders en carrierevrouwen, die meestal de twee moeten bolwerken en worden beoordeeld op hun perfectie.

 

22:01 Gepost door Meno Pauze | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hormonenhuishouden, hormoontherapie |  Facebook

24-09-10

Geef mij maar een theetje

  Verminderde belangstelling HRT doet cijfers borstkanker dalen (BBC) Een paar jaar geleden verschenen er alarmerende studies over Hormone Replacement Therapy (HRT) en de kans dat vrouwen borstkanker krijgen. Daardoor liet de helft van de vrouwen op HRT hun oestrogeen- en progestageenpreparaten staan. Nu zie je dat terug in de statistieken, melden onderzoekers van University of Texas.

Estron

"When I saw it, I couldn't believe it," aldus onderzoeker Donald Berry. [AP 15/12/2006]
"It 's better than a cure", zegt Rowan Chlebowski.
Het aantal vrouwen met borstkanker in de VS is in 2003 zeven procent verminderd. In de leeftijdsgroep die het meest veelvuldig hormoontherapie gebruikt, die tussen de vijftig en zeventig jaar, bedroeg de terugval zelfs twaalf procent.
"The team suggested that the figures could be explained by existing tumours stopping growing, shrinking or disappearing so that they could not be detected."
Experts manen tot enige omzichtigheid met de interpretatie van de gegevens. Oestrogeengevoelige kankers stoppen vrijwel onmiddellijk met groeien als de oestrogeenspiegel daalt. Daardoor zijn de effecten misschien zo duidelijk. En daarom valt het met de risico's van HRT misschien mee. Stoppen heeft immers direct effect.
Hum.
De Amerikaanse farmaceut Wyeth, schreef AP, heeft ondertussen al vijfduizend processen aan zijn broek, aangespannen door vrouwen die kanker hebben gekregen. [AP December 15, 2006] Bij andere farmaceuten zal het heus niet anders zijn.
In de leerboeken heet estradiol 'het vrouwelijk geslachtshormoon'. Als natuurlijke hormonen als progesteron en estradiol al gevaarlijk zijn, hoe zit het dan met de risico's van testosteron voor vrouwen? Of met de preparaten die in het dopingmilieu in zwang zijn?
Update: Het zag er even slecht uit voor Wyeth. De 60-jarige Mary Daniel won een rechtszaak tegen Wyeth, die ze had aangespannen omdat ze, nadat ze na enkele maanden Wyeths oestrogeenpreparaat Premarin en het progesteronpreparaat Prempro had geslikt, borstkanker kreeg.
Anderhalf miljoen moest Wyeth betalen, oordeelde de jury - maar de rechter vernietigde het vonnis.